Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Opprettinng_72.jpg

Oppretting av roterende utstyr

Beskrivelse

Beskrivelse

Kurset gir en grundig gjennomgang av prinsipper, forutsetninger, toleranser og metoder for et godt opprettingsresultat. En stor del av kurset er lagt opp med praktiske øvelser. Vi har tilgang til det aller meste av oppretterutstyr, slik at du lærer å bruke det utstyret du har på din egen arbeidsplass.

Grunnprinsipper:

 • Grunnleggende prinsipper og begreper
 • Fakta om laser og detektor
 • Forutsetninger for korrekt oppretting
 • Opprettingstoleranser
 • Målemetoder
 • Grovoppretting
 • Klokkemetoden
 • Punktmetoden
 • Termisk/dynamisk vekst/endring
 • Vaklefot (mjukfot,soft foot)
 • Maskintog (mer enn 1 kobling)
 • Vertikalstilte maskiner (flensmontert)
 • Dokumentasjon
 • Oppretting av remdrift

Komponentbeskrivelse:

 • Direktekoblede maskiner, slik som pumper, generatorer, kompressorer, gear og motorer.
 • Remdrevne enheter, slik som vifter, kompressorer og pumper.

Oppgaver og praktiske øvelser:

 • Måling
 • Justering og shimsing
 • Dokumentasjon av resultat

alt

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Instruktør:

Avluttende prøve:

Skriftlig sluttprøve som vurderes til bestått/ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

3 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 12900,-

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 2.190,-

Meld deg på kurset

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv