Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Hydraulikk I, fagdager

Kurset går over 5 dager, og har ca 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske øvelser i vårt hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører.

 

Beskrivelse

Beskrivelse

 

Teoretisk gjennomgang

Praktisk øvelser

Hydraulikkens grunnprinsipper

 • Pascals lov
 • trykk, trykkfall
 • strømning, laminær og turbulent
 • hydraulisk kraftoverføring

altPraktiske forståelse og beregning av krefter, trykk og volumstrøm

Grunnleggende komponenter

altGjennomskårne komponenter, og øvelser i bruksområder og egenskaper

Hydraulikkpumper

 • stempelpumper
 • tannhjulspumper
 • gerotorpumper
 • mfl.

altInnjustering og bruk av faste og variable pumper på 3 praktiske stasjoner

Hydraulikkmotorer og sylindre

alt6 testbenker med ulike aktuatorer, både sylindre og motorer med last for reell trykkmåling og effektberegning

Akkumulatorer

 • stempelakkumulator
 • blæreakkumulator
 • membranakkumulaor

altTesting av forladertrykk på flere typer akkumulatorer, se egenskaper og bruksområde på ulike typer i praksis

Trykkventiler

 • trykkbegrensning
 • trykkredusering

altBruksområder og egenskaper på 5 praktiske stasjoner gjennom uken

Retningsventiler

 • El. og manuelt operert
 • 2 og 3 stillinger
 • Ulike senterposisjoner
 • Raster

alt5 praktiske stasjoner i løpet av uken med ulike retningsventiler

Volumstrømsventiler

 • Strupeventiler
 • Volumstrømregulator

altStyring av volumstrøm på ulike måter, fordeler og ulemper med ulike ventiler. Måling og testing i praksis

Rør, slanger og koblinger

altEnergibæreren i hydraulikkanlegget. Hvordan dette dimensjoneres, og hvordan få tette overganger gjennomgås på kurset.

Systemforståelse

altSammenhengen mellom hydraukktegning og virkelig utstyr gir en helhetlig og praktisk tilnærming til drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg.

Premisser for at et hydraulikkanlegg skal fungere optimalt.

 

Faremomenter i hydrauliske anlegg

altHva skal til for å hindre stans og driftsproblemer?

 

HMS og beskyttelsesutstyr

Program

Program

Dagene er delt i to med teori (grønt) og praksis (blått), og uken avsluttes med en praktisk/teoretisk oppgave som leveres inn for godkjenning.

(trykk på timeplan/rotasjonsplan for større og godt lesbar versjon)

alt

 

alt

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell

Instruktører:

 • Örjan Andrén
 • Jan-Åke Johansson
 • Peter Hellman
 • Jørgen Ringstad
 • Frode Silseth Karlsen

Forkunnskaper:

Ingen.

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Varighet

5 dager

Oppstart mandag kl. 12.00
Avslutning fredag ca kl. 11.00

Kursdatoer

14. - 18. oktober 2024
20. - 24. januar 2025
​​​​​​​10. - 14. februar 2025

Kurssted

KRM Kurssenter
Lundvegen 2 C
​​​​​​​3580 Geilo

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 2.190,-

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv