Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Enkeltemner

KRM Tekniske Fagskole/KRM tilbyr enkeltemner i utdanningen Fagtekniker Hydraulikk og Fagtekniker Digitalisering og Automasjon. På den måten kan du over tid bygge deg opp kompetanse uten å melde deg opp som student på hele studiet.

Ett enkeltemne består av et praktisk kurs på KRM’s kurssenter på Geilo/ Fagskolen Innlandet Gjøvik, og teori med oppgaveløsning på nett. Det er en obligatorisk karaktergivende innsendingsoppgave per emne. 
Bestått enkeltemne gir studiepoeng som dokumenteres med en karakterutskrift og kan godskrives ved senere opptak til Fagtekniker-utdanningen.

Oversikt over emner, studiepoeng og priser:

Fagtekniker Hydraulikk:

Emne/Kurs

Studiepoeng

Pris kurs

Pris nettskole

Hydraulikk I

7

12200

5500

Hydraulikk II

7

13800

5500

Hydraulikk III, prophyd eller vannkraft

6

15800

5500

Hydraulikk IV

7

15300

5500

Kule- og rullelager I

7

14800

5500

Prediktivt vedlikehold og digitalisering

5

16900

5500

 

Fagtekniker Digitalisering og Automasjon:

Emne/Kurs

Studiepoeng

Pris kurs

Pris nettskole

Grunnleggende hydraulikk: Hydraulikk I + III

7

26000

5500

Grunnleggende elektro:
Fagbevis elektrofag og elsikkerhet

7

25900

5500

PLS I

5

16400

6500

PLS II

5

17400

6500

Prediktivt vedlikehold og digitalisering

5

16900

5500

Digitalisering

5

18900

6500

Prisene gjelder tom 31.12.2023

Ved påmelding til enkeltemne må du dokumentere at du tilfredsstiller opptakskrav til utdanningen. Opptakskravene relevant fagbrev eller relevant høyere utdanning som for eksempel 2-årig teknisk fagskole. Du kan også søke opptak på grunnlag av realkompetanse som kan være annen relevant norsk eller utenlands utdanning eller relevant arbeidserfaring. Bruk skjema for realkompetansevurdering. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på om du kvalifiserer til opptak.

Hvis du har gjennomført noen av disse praktiske kursene hos oss tidligere kan du bygge på med netteorien.

For å melde på til enkeltemne skal du fylle ut søknadsskjema