KRMKurs-153_2048.jpg

Digitalisering

På dette kurset lærer du om hvordan innføring av digital teknologi kan benyttes til å effektivisere prosesser og gjøre bedriftens maskinpark tilgjengelig og monitorerbar via datamaskiner. Gjennom innsamling, behandling og presentasjon av data kan maskiner øke sin levetid og nedetiden reduseres. 

Beskrivelse

Beskrivelse

BETA-VERSJON, fullstendig beskrivelse kommer høsten 2019:


Industri 4.0

 • informasjonsteknologiens betydning for innsikt, beslutningsstøtte, automatisering
 • plattformtjenester og standarder vs skreddersøm og tilpasninger

Skytjenester

 • egenskaper for en skytjeneste, infrastruktur som en tjeneste, plattform som en tjeneste, software som en tjeneste
 • relevante tjenester i markedet i dag

Overordnet datafangst til felles system

 • sensorer og sensorsystemer, sensorer med og uten egen logikk
 • lokale noder som innsamlingsenheter og initiell analyse for sensordata (The intelligent edge)
 • innsamlingsnettverk (LORA, GSM, TCP/IP, meldingsbusser, +++)
 • IoT HUB som innsamlingspunkt inn mot lagring og analyseplattform
 • hvordan håndtere en kontinuerlig strøm av data

Big data og machine learning

 • datafangst og innsamling av "rå-data"
 • ulike måter å lagre og håndtere enorme datamengder 
 • strukturerte og ustrukturerte data 
 • modellering og analyseverktøy
 • tilgjengelighet og redundans, bruk av skytjenester
 • metoder for å sette data i system og lage algoritmer

Front end

 • visualisering i form av rapporter og scorecard
 • visualisering i skreddersydd applikasjon
 • manuell interaksjon med devicer og utstyr
 • automatisk interaksjon med devicer og utstyr
 • tilpasning av grenseverdier, triggerpunkter, alarmer osv.
 • håndtering av devicer og utstyr (legge til, oppdatere, fjerne...)

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell
Studenter på fagskolestudiet Fagtekniker Digitalisering og Automasjon

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om ulike skytjenester og vanlige tjenester disse tilbyr
 • har kunnskap om hvordan datafangst til et felles system kan gjøres
 • har kunnskap om hva som ligger av muligheter ved å samle store datamengder over til, såkalt big data
 • har kunnskap om ulike systemer for Machine Learning
 • har kunnskap om hvordan man setter grenseverdier og lager datamodeller for ulike deler av et større system med ulike maskiner
 • har kunnskap om viktigheten av datasikkerhet knyttet til lagring og transportering av signaler og datapakker
 • har kunnskap om front end programmering for å visualisere, konfigurere og kontrollere utstyr

Ferdigheter:

 • kan hente og tolke ulike maskindata og sette dette inn i en større modell
 • kan anvende tjenester for å samle data fra maskiner
 • kan systematisere og sette grenseverdier for ulike deler maskiner i en større prosess
 • kan anvende ulike tjenester som sikrer datatransport og signalbehandling
 • kan anvende ferdiglagde apper til å hente data og visualisering

Generell kompetanse:

 • har forståelse for industriens utfordringer knyttet til effektivisering og digitalisering
 • har et forhold til hvilke datamengder som skal til for å trende og analysere 
 • kan utføre vurderinger for digitalisering etter målgruppens behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen 

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 17900,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.690,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker digitalisering og automasjon

Interessert i kurset og ønsker mer informasjon?