KRMKurs-153_2048.jpg

Digitalisering av Industrimaskiner og Utstyr

På dette kurset lærer du om hvordan innføring av digital teknologi kan benyttes til å effektivisere prosesser og gjøre bedriftens maskinpark tilgjengelig og monitorerbar via datamaskiner. Gjennom innsamling, behandling og presentasjon av data kan maskiner øke sin levetid og nedetiden reduseres. 

Dette kurset er en naturlig fortsettelse av kurset Prediktivt vedlikehold og digitalisering hvor man lærer om hvordan samle og organisere data fra maskiner, men det kan også tas som et frittstående kurs.

Beskrivelse

Beskrivelse

Kurset tar utgangspunkt i at at vi har de maskindataene vi trenger for å bygge et system.

Introduksjon

Hvordan kan et komplett system for Digitalisering og Smart Maintenance se ut?


Industri 4.0 - Smart Maintenance

 • informasjonsteknologiens betydning for innsikt, beslutningsstøtte, automatisering
 • plattformtjenester og standarder vs skreddersøm og tilpasninger
 • alarmer og automatisk genererte vedlikeholdslister

Skytjenester

 • egenskaper for en skytjeneste, infrastruktur som en tjeneste, plattform som en tjeneste, software som en tjeneste
 • relevante tjenester i markedet i dag

Overordnet datafangst til felles system

 • sensorer og sensorsystemer, sensorer med og uten egen logikk
 • lokale noder som innsamlingsenheter og initiell analyse for sensordata (The intelligent edge)
 • innsamlingsnettverk (LORA, GSM, TCP/IP, meldingsbusser, +++)
 • IoT HUB som innsamlingspunkt inn mot lagring og analyseplattform
 • hvordan håndtere en kontinuerlig strøm av data

Big data og machine learning

 • datafangst og innsamling av "rå-data"
 • ulike måter å lagre og håndtere enorme datamengder 
 • strukturerte og ustrukturerte data 
 • modellering og analyseverktøy
 • tilgjengelighet og redundans, bruk av skytjenester
 • metoder for å sette data i system og lage algoritmer

Front end

 • visualisering i form av rapporter og scorecard
 • visualisering i skreddersydd applikasjon
 • manuell interaksjon med devicer og utstyr
 • automatisk interaksjon med devicer og utstyr
 • tilpasning av grenseverdier, triggerpunkter, alarmer osv.
 • håndtering av devicer og utstyr (legge til, oppdatere, fjerne...)

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell
Studenter på fagskolestudiet Fagtekniker Digitalisering og Automasjon

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om ulike skytjenester og vanlige tjenester disse tilbyr
 • har kunnskap om hvordan datafangst til et felles system kan gjøres
 • har kunnskap om hva som ligger av muligheter ved å samle store datamengder over til, såkalt big data
 • har kunnskap om ulike systemer for Machine Learning
 • har kunnskap om hvordan man setter grenseverdier og lager datamodeller for ulike deler av et større system med ulike maskiner
 • har kunnskap om viktigheten av datasikkerhet knyttet til lagring og transportering av signaler og datapakker
 • har kunnskap om front end programmering for å visualisere, konfigurere og kontrollere utstyr

Ferdigheter:

 • kan hente og tolke ulike maskindata og sette dette inn i en større modell
 • kan anvende tjenester for å samle data fra maskiner
 • kan systematisere og sette grenseverdier for ulike deler maskiner i en større prosess
 • kan anvende ulike tjenester som sikrer datatransport og signalbehandling
 • kan anvende ferdiglagde apper til å hente data og visualisering

Generell kompetanse:

 • har forståelse for industriens utfordringer knyttet til effektivisering og digitalisering
 • har et forhold til hvilke datamengder som skal til for å trende og analysere 
 • kan utføre vurderinger for digitalisering etter målgruppens behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen 

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 17900,-

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.790,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker Digitalisering og Automasjon
  ​​​​​​​
 • Kan tas som enkeltemne:
  ​​​​​​​Kurs + nettskole, 5 studiepoeng

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv