Digitalisering_1.jpg

Digitalisering av Vannkraftverk og Industrimaskiner - bransjekurs

Dette kurset er en fortsettelse av Kurs 1: Prediktivt Vedlikehold og Digitalisering men kan også tas som et frittstående kurs.

Her får du en innføring i datasikkerhet og gjeldende rammer ihht lover og regler, hvordan hente dataene fra en protokoll/tabell, byggeklosser i et typisk system for analyse og behandling av data, digital tvilling, datavisualisering - lage dashboard, manuell statistisk modellering, MaskinLæring ML og Artificial intelligence AI.


Kurset er tilpasset elektro/automasjon og fornybar-/kraftnæringen, og består av en samling over 5 dager på KRMs kurssenter med etterfølgende nettskole.

Beskrivelse

Beskrivelse

Datasikkerhet

 • Gjeldende rammer ihht lover og regler
 • Problematikk ved sammenstilling av gjeldende teknologi
 • Løsningsskisser for sikker deling
 • Eksempler på sikker maskindataanalyse

Byggeklosser i et typisk system

 • Implementasjon av digitale tvillinger
 • Applikasjons eksempler
 • Ressurstyper
 • Datamodell
 • Diagrammer - beregne KPIer
 • Datavisualisering 

Datavisualisering - Grafana

 • Installasjon konfigurasjon 
 • Lage Dashboard
 • Hente data fra andre programmer CDF
 • Dele visninger
 • Skape dashboard med data fra KRM lab

Manuell statistisk modellering

 • Strukturering av data for bruk i manuell statistisk modellering
 • Identifisering av utstyr som er hensiktsmessig for manuell statistisk modellering

Maskinlæring(ML)  og Artificial intelligence (AI)

 • AI maskinlæring og dyp maskinlæring
 • Strukturering av data for bruk av dyp maskinlæring
 • Identifisering av utstyr for bruk av digitalt prediktivt vedlikehold
 • Prediktivt vedlikehold ved bruk av meta-modeller
 • Datakvalitet og nøyaktighet

Avsluttende gruppeoppgave

 • Lage et overvåkingssystem i Grafana

 

Programbeskrivelsen oppdatert per 24. januar 2022.  Små justeringer kan forekomme helt frem til kursstart.

Program

Program

alt

Klikk på timeplanen for større bilde.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Fagarbeidere, teknikere og ingeniører 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Avsluttende prøve på kurset:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Nettskole:

Etter endt kurs jobbes det videre på læringsplattformen Canvas med problemstillinger knyttet til tema gjennomgått på kurset. 
Det er en obligatorisk innsendingsoppgave som karaktersettes.

Kursbevis:

Fullført kurs og nettskole gir 5 studiepoeng. Det utstedes kursbevis og karakterutskrift som dokumentasjon.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om datasikkerhet i vannkraftbransjen, ulike skytjenester og vanlige tjenester disse tilbyr
 • har kunnskap om hvordan datafangst til et felles system kan gjøres
 • har kunnskap om hva som ligger av muligheter ved å samle store datamengder over til, såkalt big data
 • har kunnskap om ulike systemer for Machine Learning
 • har kunnskap om hvordan man setter grenseverdier og lager datamodeller for ulike deler av et større system med ulike maskiner
 • har kunnskap om viktigheten av datasikkerhet knyttet til lagring og transportering av signaler og datapakker
 • har kunnskap om front end programmering for å visualisere, konfigurere og kontrollere utstyr

Ferdigheter:

 • kan hente og tolke ulike maskindata og sette dette inn i en større modell
 • kan anvende tjenester for å samle data fra maskiner
 • kan systematisere og sette grenseverdier for ulike deler maskiner i en større prosess
 • kan anvende ulike tjenester som sikrer datatransport og signalbehandling
 • kan anvende ferdiglagde apper til å hente data og visualisering

Generell kompetanse:

 • har forståelse for industriens utfordringer knyttet til effektivisering og digitalisering
 • har et forhold til hvilke datamengder som skal til for å trende og analysere 
 • kan utføre vurderinger for digitalisering etter målgruppens behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen 

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.990,-

Meld deg på kurset

Studiepoeng:

5 studiepoeng.
Det utstedes kursbevis og karakterutskrift.​​​​​​​

Praktisk informasjon

Kurset er gratis for alle, gjennom bransjeprogrammet for elektro- automasjon, fornybar og kraftnæringen. Bransjetilhørighet vil vektlegges. Kursplassene tildeles fortløpende ved påmelding.

Reise og overnatting betales av den enkelte/bedriften.

Hvordan reise til Geilo

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker Digitalisering og Automasjon

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv