Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

PLS_II_2048.jpg

PLS II, videregående kurs

Videregående kurs innen programmering og HMI.

Beskrivelse

Beskrivelse

Dette er et videregående kurs i PLS-programmering med fokus på avansert bruk av signaler og behandling av disse. På kurset lærer du om reguleringsteknikk og alarmhåndtering, datafangst og logging, samt feilsøking med PLS.
Med grunnlaget fra PLS I kan du med dette kurset ta fatt på mer avansert bruk av PLSer brukt i industrien i dag.

Dokumentasjon og systemkrav

 • tegningsforståelse
 • skjemaforståelse
 • standarder
 • risikovurdering
 • lover, regler og standarder

Analoge signaler og aktuatorer

 • måleteknikk
 • analoge signalgivere og pådragsorganer
 • portokoller
 • signalhåndtering

Avansert programmering/forståelse

 • utvidete programmeringsmetoder
 • forståelse av analoge signaler i PLS
 • kommunikasjon
 • datafangst
 • overføringsmetoder
 • sortering av data
 • trendanalyse

Feilsøking og måleutstyr

 • måleteknikk
 • tolkning av måleresultater
 • trådløst utstyr
 • on-line
 • tegningslesning

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell
Studenter på fagskoleutdanningen Fagtekniker Digitalisering og automasjon

Forkunnskaper:

PLS I eller tilsvarende kompetanse

Instruktør:

Jostein Torvund

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om krav til dokumentasjon ifb. PLS-programmering
 • har kunnskap om lover, regler og standarder knyttet til system og tegninger
 • har kunnskap om analoge signaler og analoge aktuarorer
 • kunnskap om avanserte programmeringsmetoder
 • har kunnskap om hvordan data kan samles, logges, sorteres og trendes
 • har kunnskap om hvordan alarmer håndteres
 • har kunnskap om målemetoder og tekniske utstyr som anvendes i automatiserte anlegg
 • har kunnskap om hvordan man kan feilsøke, ulike metoder og verktøy
 • har kunnskap om ulike kommunikasjonsprotokoller
 • har forståelse for hvordan PLS-enkan anvendes for å samle og sortere måledata

Ferdigheter:

 • kan dokumentere og oppdatere tegningsgrunnlag og dokumentasjon av egne PLS- programmeringer
 • kan sette inn analoge sensorer og behandle dette i PLS-en
 • kan bruke PLS-en til å styre analoge aktuatorer
 • kan anvende relevant måleutstyr for kontroll og feilsøking av analoge sensorer
 • kan utvidede programmeringsmetoder
 • kan anvende PLS-en til regulering av en prosess
 • kan anvende PLS-en til å samle og sortere måledata
 • kan anvende alarmsituasjoner til automatisk feilretting
 • kan gjøre rede for faglige valg i bruk av relevant utstyr i en sikker jobbsituasjon
 • kan anvende verktøy for å feilsøke på nettverkskommunikasjon

Generell kompetanse:

 • kan følge HMS-standarder ved rutinemessig vedlikehold av PLS-er
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av dette serviceyrket 
 • kan kommunisere med involverte aktører (brukere, eiere, vedlikeholds-personell og aktuelle myndigheter) og delta i diskusjoner om drift og vedlikehold av PLS-er
 • kan bygge relasjoner på tvers av fag og formidle kompetanse til involverte aktører og legge grunnlaget for videre læring
 • kan følge HMS-standarder ved rutinemessig vedlikehold
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen bransjen og delta i diskusjoner om forbedringer av anlegg
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved bruk av avviksmeldinger ved eventuelle hendelser

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 18100,-

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 2.190,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker digitalisering og automasjon
 • Kan tas som enkeltemne:
  ​​​​​​​​​​​​​​Kurs + nettskole, 5 studiepoeng

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv