Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Pumper og tetninger I, fagdager

Feilsøking, drift, vedlikehold og operasjonsforståelse for operatører, prosessteknikere og mekanikere.

Beskrivelse

Beskrivelse

Kurset går over 5 dager, og har ca 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske øvelser i vårt pumpelaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører.

Teoretisk gjennomgang

Praktisk øvelser

Væsker og fysiske lover

 • Grunnleggende fysiske begreper
 • Væskers innvirkning på pumper
 • Valg av pumper

 

altVi bestemmer noen vanlige væskers viskositet

Fortreningspumper

 • Ulike typer
 • Funksjon
 • Bruksområde

altPraktiske stasjoner med øvelser på feilsøking og undersøke skader ved å skru opp pumpene

Sentrifugalpumper

 • Ulike typer
 • Funksjon
 • Bruksområde
 • Vanlige feilårsaker

altPraktiske stasjoner med øvelser på feilsøking og undersøke skader ved å skru opp pumpene

Pumpekurver

 • Lese pumpekurver
 • Forstå informasjonen
 • Bruke til dimensjonering, feilsøking og energibruk

altPrøvekjøring av en pumpe der vi tar ut pumpekurve for pumpen og lærer hvordan denne endres ved parallell- eller seriekjøring.

Systemkurven

 • Dynamisk tap
 • Statisk løftehøyde
 • Tilstand

altHvilke komponenter inngår i et pumpesystem, og hvordan ser dette ut. Du lærer hvordan dette påvirker systemkurven.

Regulering av pumper

 • Affinitetslovene
 • Turtallregulering
 • Pumpehjuldiameter
 • Seriekoblede pumper
 • Parallellkoblede pumper

altHvordan vi kjører pumpene har en avgjørende betydning for driftssikkerhet, pumpes levetid og driftskostnader.

Installasjon og feilsøking

 • Tommelfingerregler ved installasjon
 • Innjustering
 • Feilsøking

altIdentifisere vanlige feil som påvirker pumpens pålitelighet

Tetninger

 • Vanlige typer
 • Funksjon
 • Flushing
 • Feilsøking

alt

Riktig valg av tetning er avgjørende for at pumpen skal fungere.

Program

Program

Pumpeteknikk:

 • pumpekurver
 • pumpers funksjon i et system
 • serie- og parallellkobling
 • håndtering av pumper
 • anvendelser
 • NPSH og kavitasjon
 • de forskjellige delers konstruksjon og funksjon
 • materialer
 • installasjon
 • systemkurver
 • sentrifugalpumper
 • en- og flertrinnspumper
 • horisontale/vertikale pumper
 • fortrengerpumper
 • eksenterskruepumper
 • 2- og 3- spindelskruepumper
 • slangepumper

Tetningsteknikk:

 • mekanisk tetning og virkemåte
 • tetninger for væsker
 • materialer
 • lekkasjer
 • drift av tetninger
 • API plan/systemer
 • planhetskontroll av sliteflater

Praktiske øvelser i små grupper.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Instruktører:

 • Mats Björkner
 • Per Ivar Gundersen
 • Egil Jensen

Avluttende prøve:

Skriftlig sluttprøve som vurderes til bestått/ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

5 dager

Oppstart mandag kl. 12.00 
​​​​​​​Avslutning fredag ca kl. 11.00

Kursdatoer

14. - 18. oktober 2024
20. - 24. januar 2025
​​​​​​​10. - 14. februar 2025

Kurssted

KRM Kurssenter
Lundvegen 2 C
​​​​​​​3580 Geilo

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 2.190,-

Hotellregningen gjøres opp ved utsjekk.

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv