Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Repetisjonskurs i Fittings (tidl. OLF-120)

Bygger på Offshore Norge sin håndbok i Fittings og small bore tubing systemer  i hydrokarbonførende trykksatte systemer.

Repetisjonskurset består av et E-læringskurs med påfølgende eksamen. 

Beskrivelse

Beskrivelse

 • Varighet: 1- 2 timer
 • "DROP-IN" etter avtale over GoogleMeet eller ved oppmøte på kontor på Fjellhamar eller på vårt kurssenter på Geilo 
 • Kursavgift: 3.700,- eks. mva 
 • Forkunnskaper: Bestått godkjent praktisk/teoretisk kurs i "Fittings and small bore tubing systemer".

Program

Program

E-læringen er en repetisjon av innholdet i kurset og omfatter følgende:

Fittings

 • Hovedtyper og deres virkemåte
 • Problematikk: Sammenblanding av produsenter
 • 1.gangs montering
 • Gjennom montering
 • Formontering
 • Montasje verifisering
 • Verktøy

Gjenger

 • Gjengetyper og deres identifikasjon
 • Fare for kaldsveising
 • Gjengetabeller
 • Gjenge-tetninger
 • Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser
 • Tetningsmåter
 • Adaptere

Tubing

 • Materialforståelse (galvaniske effekter). Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere.
 • Korrosjon
 • Dimensjoner / veggtykkelse
 • Merking / sertifisering
 • Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje
 • Forberedelser av tubing for montasje
 • Råd knyttet til legging og bøying av tubing
 • Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv