Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Hydraulikk_web_1024.jpg

Hydraulikkfagskolen - nå med 45 studiepoeng

Ny fagskolelov ble vedtatt i mai  2018, og nå er fagskoleutdanning kategorisert som høyere yrkesrettet utdanning med studiepoeng. 

For deg som har fullført studiet fra 2013 og frem til i dag og ønsker å få nytt vitnemål påført studiepoeng kan du få dette ved å henvende deg til NKI ved Thea Bakstad Carlsen, epost: eksamen@nki.no. Dette koster kr 1000. Dersom du ikke ønsker nytt vitnemål, kan du be om få tilsendt et skriv fra Kunnskapsdepartementet som beskriver og dokumenterer overgang fra fagskolepoeng til studiepoeng.