Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

PC070045.JPG

Godt nytt kursår!

KRM ønsker deg et godt nytt år og velkommen på kurs i 2018!
Vi starter opp med Hydraulikk I, 15. - 19. januar.