Digitalisering.jpg

Kurs i digitalisering av prediktivt vedlikehold

Dette er et tilbud om etter- og videreutdanning innenfor Bransjeprogrammet "Vi som elektrifiserer Norge". Kursavgiften betales av Kompetanse Norge og er dermed gratis for deltakeren.
Les mer om bransjeprogrammet på Kompetanse Norge sine sider

Her vil du lære hvordan du kan etablere plattform for å digitalisere prediktivt vedlikehold gjennom to kurs, begge med etterfølgende nettskoledel, tilsammen 10 studiepoeng. Kursene kan også tas som enkeltstående kurs.

Begge kurs går på KRMs kurssenter på Geilo hvor vi har digitalisert store deler av våre velutstyrte laboratorier bla vannkraftverket, hydraulikksystemer mm. 
I samlingen på KRMs kurssenter vil halve tiden være undervisning av spesialister og resten av tiden er det praktiske gruppeoppgaver i vårt velutstyrte laboratorium.

Prediktivt vedlikehold og digitalisering
Her lærer du hvilke data du trenger, hvor og hvordan du henter dette ut av maskinen/anlegget, samt hvordan du organiserer dataene i en protokoll/tabell for å utføre prediktivt vedlikehold. 

Digitalisering
Her lærer du hvordan hente dataene fra en protokoll/tabell, og behandle disse videre i et system med algoritmer, maskinlæring, alarmer, vedlikeholdslister, digitale tvillinger mm.


Kursene inngår i fagskoleutdanningen Fagtekniker Digitalisering og Automasjon, 30 studiepoeng, som du siden kan bygge på til om du ønsker.

Se bilder fra KRM kurssenter

 

alt