Sondre_digitalisering_2048.jpg

Fagtekniker Digitalisering og Automasjon

Praktisk fagskoleutdanning for deg som skal arbeide med maskiner og utstyr som er automatisert elektronisk med PLS og /eller andre elektroniske styresystemer samt arbeide med å utnytte og systematisere driftsdata i kombinasjon med tilleggsdata fra spesifikke sensorer for å drive prediktivt vedlikehold.

For deg som har mekanisk bakgrunn, starter studiet med et to ukers emne i grunnleggende elektro, Fagbevis elektrofag og elsikkerhet, deretter kurs i PLS, Prediktivt vedlikehold og Digitalisering. Har du bakgrunn som elektriker, starter studiet med to uker med grunnleggende hydraulikk, Hydraulikk I og Hydraulikk III.

alt

Illustrasjon av utdanningsløpet

Beskrivelse

Beskrivelse

Studiet består av:

Praktiske, obligatoriske samlinger/kurs hos KRM:

Teori på nett:

I nettskolen jobber du videre med spørsmål og problemstillinger gjennomgått i samlinger. Du jobber selvstendig i ditt eget tempo med oppfølging av lærer .

Eksamen:

Hvert emne avsluttes med en karaktergivende obligatorisk innsending.

Avsluttende prosjekteksamen. Fordypning i valgfritt relevant tema hvor arbeidet avsluttes med muntlig eksaminasjon.

 

Gjennomføring

Gjennomføring

Hvordan søke opptak: 

Det er et eget skjema for skjema for søknad om opptak til Fagtekniker Digitalisering og Automasjon. Benytt MELD PÅ knappen til høyre eller last ned påmeldingsskjemaet litt lenger ned på høyre side. Fyll ut skjema, legg ved kopi av fagbrev eller vitnemål fra teknisk fagskole, ingeniørutdannelse. Eksempler på relevante fagbrev er elektriker, automatiker, mekaniker, industrimekaniker, bilmekaniker mm.
Du kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du skal da i tillegg fylle ut "Realkompetanseskjema"  i høyre spalte, legg ved kopi av kurs, arbeidsattester mm. 

Når vi har mottatt din påmelding, skjer følgende:

Fagansvarlig ved studiet foretar vurdering av opptak.
Opptakskravet er enten relevant fagbrev, høyere teknisk utdanning eller minimum 5 års relevant realkompetanse. Realkompetanse kan være kompetanse gjennom yrkespraksis, skolegang, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller annen relevant erfaring. Det er derfor viktig at all relevant dokumentasjon på utdannelse/praksis er vedlagt påmeldingen for å få en korrekt opptaksvurdering.
Ved godkjent opptak skjer følgende:

Fagansvarlig sender deg en epost med bekreftelse på opptak. KRM sender deg informasjon om studiet, og åpner for tilgang i læringsplattformen Canvas fra den datoen du starter studiet.

Studiegjennomføring:

Teorien du skal jobbe med i nettskolen baserer seg på det du har lært på kurset, og kurs og nettstudium henger tett sammen. Du må derfor starte med å melde deg på kurs, og dette blir da vanligvis startdato for studiet.

For mekanikere som skal ha elektrokurs, foregår dette på Gjøvik, øvrige kurs går på KRMs kurssenter på Geilo. Du velger selv kursdatoer som passer og du må selv melde deg på. Det anbefales å følge rekkefølgen på kurs slik det er fremstilt i illustrasjonen, og vi anbefaler at du legger din personlige kursplan så langt frem i tid det er mulig. Kursene kan gjennomføres fortløpende om det er mest praktisk for deg. Les mer om innholdet i de enkelte kurs under de respektive kursene. Hvert kurs avsluttes med en praktisk/teoretisk prøve som vurderes til Bestått/ikke Bestått.
Teoriløpet gjennomføres som nettstudent hos KRM/NKI. Vi bruker læringsplattformen Canvas, og her får du opprettet en personlig side hvor det all informasjon blir samlet, det være seg øvingsoppgaver, lærebøker, innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer mm. Her finnes også mulighet for å kommunisere med medstudenter og faglærere. Hvert emne avsluttes med en innsendingsoppgave som vurderes i karakterskalaen A - E (F).

Studiet avsluttes med en prosjektoppgave(eksamen) under veiledning av instruktører ved KRM. Prosjektoppgaven vurderes i karakterskalaen A - E (F).
Etter fullført studium får du retten til å bruke yrkestittelen "Fagtekniker Digitalisering og Automasjon".

Priser

Priser

Fagtekniker digitalisering og automasjon, praktisk og teoretisk del:

Påmeldingsavgift inkl prosjekteksamen Kr. 14.900
Fagbevis elektrofag og elsikkerhet, 2 ukers kurs Kr. 24.900
Alternativt: Hydraulikk I og III  Kr. 26.000
PLS I, grunnkurs Kr. 15.400
PLS II, videregående kurs Kr. 16.400
Prediktivt vedlikehold og digitalisering Kr. 15.900
Digitalisering Kr. 17.900
Teori, nettstudium Kr. 28.000

 

Enkeltemner

Enkeltemner

Er du i tvil om du skal ta hele studiet, kan en fin start være å ta et enkeltemne. 
Ett enkeltemne består av kurs og tilhørende teori på nett. Teorien er den samme som inngår i studiet og emnet avsluttes med en obligatorisk karaktergivende innsendingsoppgave. 

Bestått enkeltemne gir studiepoeng som dokumenteres med en karakterutskrift og kan godskrives ved senere opptak til Fagtekniker-utdanningen.

Du må kvalifisere til opptak til studiet for å kunne ta et enkeltemne. For å melde på til enkeltemne kan du benytte kommentarfeltet i påmeldingsskjema til kurset, alternativt send oss en epost. Du må dokumentere at du fyller opptakskravet før du får tilgang til teorien på læringsplattformen.
 

Oversikt over emner, studiepoeng og priser:

Emner

Studiepoeng

Pris kurs

Pris nettskole

Grunnleggende hydraulikk: Hydraulikk I + III

8

26000

5500

Grunnleggende elektro:
Fagbevis elektrofag og elsikkerhet

8

24900

5500

PLS I

5

15400

6500

PLS II

5

16400

6500

Prediktivt vedlikehold og digitalisering

5

15900

5500

Digitalisering

5

17900

6500

 

​​​​​​​Offentlig godkjent fagskole (NOKUT)
30 studiepoeng
Studietid: Fleksikbel (hel- eller deltid)
Godkjent for lån/stipend i Lånekassen

Opptakskrav:

Relevant fagbrev, høyere teknisk utdanning eller minimum 5 års relevant realkompetanse. Søker med opptak på grunnlag av realkompetanse må fylle 23 år i opptaksåret.

Pris for hele studiet:

Kr 133.400 / 134.500
​​​​​​​Reise og opphold ved samlinger/kurs kommer i tillegg.

Vitnemål:

Etter endt studium får du vitnemål som offentlig godkjent Fagtekniker Digitalisering og Automasjon.

N​​​​​​​yhet:
Nå kan du ta enkeltemner og få studiepoeng

​​​​​​​Lurer du på noe? Ring oss gjerne +47 67 90 40 00