Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Sondre_digitalisering_2048.jpg

Fagtekniker Digitalisering og Automasjon

Praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning for deg som skal arbeide med maskiner og utstyr som er automatisert elektronisk med PLS og- /eller andre elektroniske styresystemer samt arbeide med å utnytte og systematisere driftsdata i kombinasjon med tilleggsdata fra spesifikke sensorer for å drive prediktivt vedlikehold.

Hvis du har mekanisk bakgrunn, starter utdanningen med et praktisk kurs i grunnleggende elektro, Fagbevis elektrofag og elsikkerhet, deretter kurs i PLS, Prediktivt vedlikehold og Digitalisering. Hvis du har bakgrunn som elektriker, starter utdanningen med praktisk kurs med grunnleggende hydraulikk og elektrohydraulikk,- Hydraulikk I og Hydraulikk III, over totalt to uker. Parallelt vil du jobbe i nettskolen med teori og øvingsoppgaver.

Beskrivelse

Beskrivelse

Utdanningen består av:

Praktiske, obligatoriske kurs/samlinger hos KRM:

Teori på nett:

I nettskolen jobber du videre med teori og problemstillinger gjennomgått på kurs. Du jobber selvstendig i ditt eget tempo med oppfølging og veiledning av lærer.

Eksamen:

  • Hvert emne avsluttes med en obligatorisk karaktergivende innsending (eksamen).
  • Avsluttende karaktergivende hovedprosjekt hvor du fordyper deg i en valgfri, relevant problemstilling. Arbeidet samles i en skriftlig prosjektrapport og oppgaven skal muntlig forsvares helt til slutt.

 

Gjennomføring

Gjennomføring

Hvordan søke opptak: 

Du finner et eget skjema for skjema for søknad om opptak til Fagtekniker Digitalisering og Automasjon. Benytt SØK OPPTAK knappen til høyre. Fyll ut skjema, legg ved kopi av fagbrev eller vitnemål fra teknisk fagskole eller annen høyere utdanning. Eksempler på relevante fagbrev er Elektriker, Automatiker, Mekaniker, Industrimekaniker, Bilmekaniker mm.
Du kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du skal da i tillegg fylle ut "Realkompetanseskjema"  i høyre spalte, legg ved eventuelle vitnemål fra andre utdanninger, kursbevis, arbeidsattester mm. 

Når vi har mottatt din påmelding, skjer følgende:

Fagansvarlig ved utdanningen foretar vurdering av opptak.
Opptakskravet er enten relevant fagbrev, høyere teknisk utdanning eller relevant realkompetanse. Realkompetanse kan være yrkespraksis, skolegang, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller annen relevant erfaring. Det er derfor viktig at all dokumentasjon er vedlagt søknaden for å få en korrekt opptaksvurdering.

Ved godkjent opptak skjer følgende:

  • Du mottar epost med bekreftelse på opptak og eventuell godskriving eller fritak
  • Du mottar informasjon om utdanningen. Tilgang til læringsplattformen Canvas får du fra den datoen du starter utdannningen.

Gjennomføring av utdanningen:

For mekanikere som skal ha elektrokurs, foregår dette på Gjøvik. Øvrige kurs går på KRMs kurssenter på Geilo. Du velger selv kursdatoer som passer og du må selv melde deg på. Du kan gjerne følge rekkefølgen på kurs slik det er fremstilt i illustrasjonen, og vi anbefaler at du legger din personlige kursplan så langt frem i tid det er mulig, og du bestemmer tempo for gjennomføring. Les mer om innholdet i de enkelte kurs under de respektive kursene. Hvert kurs avsluttes med en praktisk/teoretisk prøve som vurderes til Bestått/ikke Bestått.

Teorien gjennomføres som nettstudent.  Vi bruker læringsplattformen Canvas hvor du vil finne studieplan, læringsutbytter, informasjon om eksamen, digitalt pensum, instruksjonsvideoer og annet læringsmateriell. Her finnes også mulighet for å kommunisere med medstudenter og faglærere. Du får også en personlig side hvor informasjon spesielt for deg er samlet. Det kan være dine innsendinger, kommentarer fra lærer, eksamensbesvarelser, karakterer mm.

Hvert emne avsluttes med en innsendingsoppgave som vurderes i karakterskalaen A - F hvor karakteren F er stryk.

Utdanningen avsluttes med en prosjektoppgave(eksamen).  Prosjektoppgaven vurderes i karakterskalaen A - F, hvor karakteren F er stryk.
Etter fullført utdanning får du retten til å bruke yrkestittelen "Fagtekniker Digitalisering og Automasjon".

Priser

Priser

Fagtekniker Digitalisering og Automasjon, praktisk og teoretisk del:

Påmeldingsavgift inkl prosjekteksamen Kr. 14.900
Alternativ 1: Fagbevis Elektrofag og elsikkerhet, 2 ukers kurs Kr. 26.900
Alternativ 2: Hydraulikk I og III  Kr. 29.600
PLS I, grunnkurs Kr. 17.100
PLS II, videregående kurs Kr. 18.100
Prediktivt vedlikehold og digitalisering Kr. 18.400
Digitalisering Kr. 19.400
Nettskole Kr. 29.000

Prisene gjelder tom 30.06.2025

 

Enkeltemner

Enkeltemner

Er du i tvil om du skal ta hele utdanningen, kan en fin start være å ta et enkeltemne. 
Ett enkeltemne består av kurs og tilhørende teori i nettskolen. Teorien er den samme som inngår i utdanningen og emnet avsluttes med en obligatorisk karaktergivende innsendingsoppgave (eksamen). 

Bestått enkeltemne gir studiepoeng som dokumenteres med en karakterutskrift og kan godskrives ved senere opptak til fagskoleutdanningen.

Du må være kvalifisert for opptak til utdanningen for å kunne ta et enkeltemne og avlegge eksamen som gir studiepoeng.
For å melde på til enkeltemne skal du fylle ut søknadsskjema, legge ved dokumentasjon og returnere til oss. Hvis du siden ønsker flere emner, kan du bare sende oss en epost med beskjed.

Oversikt over emner, studiepoeng og priser:

Emner

Studiepoeng

Pris kurs

Pris nettskole

Grunnleggende hydraulikk: Hydraulikk I + III

7

28000

6000

Grunnleggende elektro:
Fagbevis Elektrofag og elsikkerhet

7

25900

6000

PLS I

5

16400

7000

PLS II

5

17400

7000

Prediktivt vedlikehold og digitalisering

5

16900

6000

Digitalisering

5

18900

7000

 

Prisene gjelder tom 31.05.2024

​​​​​​​Offentlig godkjent fagskole (NOKUT)
30 studiepoeng
Studietid: Fleksibel (hel- eller deltid)
Godkjent for lån/stipend i Lånekassen

Opptakskrav:

Relevant fagbrev, høyere teknisk utdanning eller relevant realkompetanse. Søker med opptak på grunnlag av realkompetanse må fylle 23 år i opptaksåret.

Pris for hele studiet:

Kr 143.800 / 146.500
​​​​​​​Reise og opphold ved samlinger/kurs kommer i tillegg.

Vitnemål:

Etter gjennomført og bestått utdanning får du vitnemål som offentlig godkjent Fagtekniker Digitalisering og Automasjon.

Oppstart:

Fra 1. september 2024

Usikker på utdanningen? Start med et enkeltemne og få studiepoeng

​​​​​​​Lurer du på noe? Ring oss gjerne +47 67 90 40 00

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv