Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Prediktivt vedlikehold_1200_628_m.jpg

Prediktivt vedlikehold og digitalisering

- av Industrimaskiner og Utstyr


Her lærer du om skjematikk, hierarki og tagge sensorer, sette opp servere for datafangst OPC-UA og MQTT, finne kritiske måleparametere i komponenter og systemer, finne sammenhenger og definere KPIer, samt organiserer dataene i protokoll/tabell.

Beskrivelse

Beskrivelse

Skjematikk for å skisse opp et overvåkingssystem

 • P&ID
 • Tagge sensorer  
 • Definere/lage hierarkier

Datafangst

 • Sensorer, typer og måleområder
 • Dataoverføring
 • OPC-UA og MQTT
 • Hente ut måleverdiene av systemet gjennom OPC-UA eller MQTT
 • Kvalitetssikre måledata, verdi, tagging, nivå
 • Praktiske øvelser - vi setter opp et system

Måleparametere i kritiske maskinkomponenter og systemer

 • Olje
 • Skadeanalyse
 • Komplekse systemer

Finne sammenhenger og strategisk viktige målepunkter i KRMs Pumpe & Ventilstasjon og HPU

 • Tegne opp forslag til overvåking av Pumpe & Ventilstasjon og HPU
 • Introduksjon i "modellering av måledata" 

Avsluttende gruppeoppgave 

 • Tegne opp et overvåkingssystem av et gitt anlegg i P&ID, definere hierarkier, velge sensorer og tagge disse. Enkel modellering av måledata.

Program

Program

Dagene er delt i to med teori (grønt) og praksis (blått)

alt

Klikk på timeplanen for større versjon

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell
Studenter på fagskolestudiet Fagtekniker Digitalisering og Automasjon og Fagtekniker Hydraulikk

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om vanlige sviktmekanismer på ulike maskiner
 • har kunnskap om hvordan man kan identifisere kritiske komponenter som bør overvåkes i et system
 • har kunnskap om filosofien og metoder for vedlikehold av maskiner
 • har kunnskap om sensorer og metoder for monitorering av tilstanden til maskiner
 • har kunnskap om hvordan innsamling, prosessering og presentasjon av data for å drive prediktivt vedlikehold kan gjøres
 • har kunnskap om hvordan data transporteres til overordnede styresystemer

Ferdigheter:

 • kan identifisere kritiske punkter i en maskinpark
 • kan tolke skjema og maskiner for å finne vitale komponenter
 • kan sette opp og anvende riktig metode for riktig og effektivt vedlikehold av maskiner
 • kan anvende riktig sensorer på riktig sted for å samle data for kontinuerlig monitorering
 • har ferdigheter for å kunne kartlegge avvik og foreslå forbedringer

Generell kompetanse:

 • har innsikt i metoder for prediktivt vedlikehold
 • har forståelse av filosofien knyttet til riktig vedlikehold av maskiner og maskinkomponenter
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som anvendes i bransjen og kan utføre arbeidet etter kundens behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans innen service 

 

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 18400,-

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 2.190,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker Hydraulikk
 • Fagtekniker Digitalisering og Automasjon
 • Kan tas som enkeltemne:
  ​​​​​​​Kurs + nettskole, 5 studiepoeng

 

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv