Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

windmills-6626200_1920.jpg

Fagtekniker Hydraulikk - Vindkraftverk

Bli offentlig godkjent hydrauliker - Fagtekniker Hydraulikk med fordypning i vindkraftverk

Praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning for deg som vil bli dyktig i hydraulikkfaget. Etter endt utdanning vil du ha kunnskap og ferdigheter til å drifte, vedlikeholde og feilsøke hydrauliske anlegg med fordypning i hydraulikken i vindkraftverk.

Beskrivelse

Beskrivelse

Utdanningen består av:

Praktiske obligatoriske kurs/samlinger:

Teori på nett:

I nettskolen jobber du videre med teori og problemstillinger gjennomgått på kurs. Nettstudiet er en fordypning i innholdet fra de praktiske kursene.
 

Eksamen:

 • Hvert emne avsluttes med en karaktergivende innsending (eksamen).
 • Avsluttende hovedprosjekt hvor du fordyper deg i en valgfri, relevant problemstilling. Arbeidet samles i en skriftlig prosjektrapport, og oppgaven skal muntlig forsvares helt til slutt.

Gjennomføring

Gjennomføring

Søknad om opptak:

Du finner et eget skjema for søknad om opptak til Fagtekniker Hydraulikk. Benytt SØK OPPTAK - knappen til høyre. Fyll ut skjema, legg ved kopi av fagbrev eller vitnemål fra teknisk fagskole eller annen høyere utdanning. Eksempler på relevante fagbrev er Mekaniker, Industrimekaniker, Bilmekaniker, Anleggsmaskinmekaniker mm.
Du kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du skal da i tillegg fylle ut "Realkompetanseskjema"  i høyre spalte, legg ved kopi av utdanning, kurs, arbeidsattester mm. 


Når vi har mottatt din søknad, skjer følgende:

Fagansvarlig ved utdanningen foretar vurdering av opptak.
Opptakskravet er enten relevant fagbrev, høyere teknisk utdanning eller relevant realkompetanse. Realkompetanse kan være yrkespraksis, skolegang, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller annen relevant erfaring. Det er derfor viktig at all relevant dokumentasjon på bakgrunn er vedlagt søknaden for å få en korrekt opptaksvurdering.

Hvis du tidligere har gjennomført enkeltemner eller kurs som denne utdanningen inneholder, kan det være aktuelt å godskrive eller gi deg fritak. Du kan maksimalt få godskrivning eller fritak for inntil 15 studiepoeng. Ta gjerne kontakt med oss hvis dette kan være aktuelt.

Ved godkjent opptak skjer følgende:

 • Du mottar epost med bekreftelse på opptak og eventuell godskriving eller fritak
 • Du mottar informasjon om utdanningen. Tilgang til læringsplattformen Canvas får du fra den datoen du starter utdannningen.  

Studiegjennomføring:

Teorien du skal jobbe med i nettskolen baserer seg på det du har lært på kurset. Kursinnholdet og innholdet i nettskolen henger tett sammen. Du må derfor starte med å melde deg på kurs.

De seks praktiske kursene gjennomføres på KRMs kurssenter på Geilo. Du velger selv kursdatoer som passer og du må selv melde deg på. Det kan være fornuftig å starte med Hydraulikk I, men også Kule- og rullelager I eller Prediktivt vedlikehold og digitalisering er alternativer om det passer bedre. Legg din personlige kursplan så langt frem i tid det er mulig. Les mer om innholdet i de enkelte kurs under de respektive kursene. Hvert kurs avsluttes med en praktisk/teoretisk prøve som vurderes til Bestått/ikke Bestått.

Teorien gjennomføres som nettstudent.  Vi bruker læringsplattformen Canvas hvor du vil finne studieplanen, læringsutbytter, digitalt pensum, henvisning til relevante digitale ressurser, instruksjonsvideoer, annet læringsmateriell, informasjon om eksamen osv. Her finnes også mulighet for å kommunisere med medstudenter og faglærere. Du får en personlig side hvor informasjon spesielt for deg er samlet. Det kan være dine innsendinger, kommentarer fra lærer, eksamensbesvarelser, karakterer mm. 

Hvert emne avsluttes med en innsendingsoppgave, - eksamen,  som vurderes i karakterskalaen A - F, hvor F er stryk.

Utdanningen avsluttes med en prosjektoppgave(eksamen). Prosjektoppgaven vurderes til Bestått/ Ikke Bestått.
Etter fullført utdanning får du retten til å bruke yrkestittelen "Fagtekniker Hydraulikk".

Priser

Priser

Fagtekniker Hydraulikk - Vindkraftverk, praktisk og teoretisk del:

 • Påmeldingsavgift (inkl.eksamen) - Kr. 11.200,-
 • Hydrauliske styringer i vindkraftverk - Kr. 22.000,- / Medlem: Kr. 19.700,-
 • Hydraulikk II - Kr. 14.700,-
 • Hydraulikk III, Vindkraftverk - Kr. 21.200,- / Medlem: Kr. 18.900,-
 • Hydraulikk IV - Kr. 16.200,-
 • Kule- og rullelager I - Vindkraftverk - Kr. 21.200,- /Medlem: Kr. 18.900,-
 • Prediktivt vedlikehold og digitalisering - Kr. 18.400,-
 • Teori i nettskolen: Kr. 32.000,-  

Prisene gjelder tom 30.06.2025

Kursmateriellet utgjør pensumlitteraturen og dekkes av kursavgiften. I tillegg er det tilgjengelig digitalt i nettskolen. 
Du må egen PC/nettbrett for å jobbe i nettskolen. Vi bruker læringsplattformen Canvas.

Betalingsbetingelser:

 • Påmeldingsavgiften faktureres ved oppstart av studiet, deretter faktureres de praktiske kursene etterhvert som du går disse. For privatbetalende studenter, forfaller kursavgiften 14 dager før kursstart, for bedriftskunder 30 dager etter kursstart. 
 • Vi tilbyr samlet forhåndsbetaling av utdanningen, og gir da 10 % rabatt.
 • Overnatting i forbindelse med kurs betales direkte til overnattingsstedet. Vi tilbyr rimelig og enkel overnatting til privatbetalende studenter i hytte som man deler med andre studenter. 

 

Enkeltemner

Enkeltemner

Er du i tvil om du skal ta hele studiet, kan en fin start være å ta et enkeltemne. 
Ett enkeltemne består av kurs og tilhørende teori i nettskolen

Emnet avsluttes med en obligatorisk karaktergivende innsendingsoppgave og gir studiepoeng som dokumenteres med en karakterutskrift. Dette kan godskrives ved senere opptak til fagskoleutdanningen.

Du må kvalifisere til opptak til utdanningen for å kunne ta et enkeltemne. For å melde på til enkeltemne skal du fylle ut søknadsskjema, legge ved dokumentasjon og returnere til oss. Hvis du siden ønsker flere emner, kan du bare sende oss en epost med beskjed.

Emne / Kursnavn

Studiepoeng

Pris kurs

Pris nettskole

Hydraulikk, grunnleggende. Kurs: Hydrauliske styringer i vindkraftverk

7

22000/19700

6000

Hydraulikk, videregående. Kurs: Hydraulikk II

7

14700

6000

Elektrohydraulikk. Kurs: Hydraulikk III, vindkraftverk

6

21200/18900

6000

Drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg.
Kurs: Hydraulikk IV

7

16200

6000

Rullingslager, toleranser og pasninger.
Kurs: Kule-og rullelager I - Vindkraftverk

7

21200/18900

6000

Prediktivt vedlikehold.
Kurs: Prediktivt vedlikehold og digitalisering

5

18400

6000


Prisene gjelder tom 30.06.2025.

​​​​​​​Offentlig godkjent fagskole (NOKUT)
45 studiepoeng
Studietid: Fleksibel (hel- eller deltid)
​​​​​​​Godkjent for lån/stipend i Lånekassen

Opptakskrav:

Relevant fagbrev, høyere teknisk utdanning eller  relevant realkompetanse. Søker med opptak på grunnlag av realkompetanse må fylle 23 år i opptaksåret.

Pris for hele studiet:

Kr. 155.900,-
Kr. 149.000 for medlem i Fornybar Norge
​​​​​​​Reise og opphold ved samlinger/kurs kommer i tillegg.

Vitnemål:

Etter gjennomført og bestått utdanning får du vitnemål som offentlig godkjent Fagtekniker Hydraulikk. 

Nyhet:

Nå kan du ta enkeltemner og få studiepoeng.

Last ned:

Lenker:

​​​​​​​​​​​​​​NORSOK R003 - 2017 m rettelser

NORSOK R005

Canvas læringsplattform​​​​​​​​​​​​​​

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv