Hydraulikkutdanning

KRM tilbyr enkeltstående praktiske hydraulikkurs, samt ulike utdanningsløp.

Hydraulikkurs

Enkeltstående kurs på alle nivåer.

Fagbevis Hydraulikk

Utdanning i henhold til Cetop nivå 2

Hydraulikkfagskolen

Bli godkjent hydrauliker - Fagtekniker Hydraulikk

Fagbevis Hydraulikk - Turbinregulering og lukestyring

Utdanning for deg som jobber på et vannkraftverk

Fagbevis ROV-hydraulikk

Utdanning for deg som jobber med ROVer