Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

20151201th_-15774_72.jpg

Hydraulikk I

Grunnkurs i hydraulikk.

Beskrivelse

Beskrivelse

Kurset går over 5 dager, og har ca 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske øvelser i vårt hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører.

Teoretisk gjennomgang

Praktisk øvelser

Hydraulikkens grunnprinsipper

 • Pascals lov
 • trykk, trykkfall
 • strømning, laminær og turbulent
 • hydraulisk kraftoverføring

altPraktiske forståelse og beregning av krefter, trykk og volumstrøm

Grunnleggende komponenter

altGjennomskårne komponenter, og øvelser i bruksområder og egenskaper

Hydraulikkpumper

 • stempelpumper
 • tannhjulspumper
 • gerotorpumper
 • mfl.

altInnjustering og bruk av faste og variable pumper på 3 praktiske stasjoner

Hydraulikkmotorer og sylindre

alt6 testbenker med ulike aktuatorer, både sylindre og motorer med last for reell trykkmåling og effektberegning

Akkumulatorer

 • stempelakkumulator
 • blæreakkumulator
 • membranakkumulaor

altTesting av forladertrykk på flere typer akkumulatorer, se egenskaper og bruksområde på ulike typer i praksis

Trykkventiler

 • trykkbegrensning
 • trykkredusering

altBruksområder og egenskaper på 5 praktiske stasjoner gjennom uken

Retningsventiler

 • El. og manuelt operert
 • 2 og 3 stillinger
 • Ulike senterposisjoner
 • Raster

alt5 praktiske stasjoner i løpet av uken med ulike retningsventiler

Volumstrømsventiler

 • Strupeventiler
 • Volumstrømregulator

altStyring av volumstrøm på ulike måter, fordeler og ulemper med ulike ventiler. Måling og testing i praksis

Rør, slanger og koblinger

altEnergibæreren i hydraulikkanlegget. Hvordan dette dimensjoneres, og hvordan få tette overganger gjennomgås på kurset.

Systemforståelse

altSammenhengen mellom hydraukktegning og virkelig utstyr gir en helhetlig og praktisk tilnærming til drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg.

Premisser for at et hydraulikkanlegg skal fungere optimalt.

 

Faremomenter i hydrauliske anlegg

altHva skal til for å hindre stans og driftsproblemer?

 

HMS og beskyttelsesutstyr

Program

Program

Dagene er delt i to med teori (grønt) og praksis (blått), og uken avsluttes med en praktisk/teoretisk oppgave som leveres inn for godkjenning.

(trykk på timeplan/rotasjonsplan for større og godt lesbar versjon)

alt

 

alt

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell

Instruktører:

 • Örjan Andrén
 • Jan-Åke Johansson
 • Peter Hellman
 • Jørgen Ringstad
 • Kjell Arne Solli
 • Frode Silseth Karlsen

Forkunnskaper:

Ingen.

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 12200,-

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 2.190,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagbevis Hydraulikk
 • Fagtekniker Hydraulikk
 • Fagtekniker digitalisering og automasjon for elektrikere
 • Kan tas som enkeltemne:
  ​​​​​​​​​​​​​​Kurs + nettskole, 7 studiepoeng

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv