Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

20151201th_-16678_72.jpg

Fagbevis Hydraulikk

Vil du ta en utdanning som gir deg et fagbevis?

Her kan du ta 4 hydraulikkurs som tilsammen utgjør en helhet.
Med disse kursene kan du hydraulikk, og utdanningen tilfredsstiller langt på vei kravene i henhold til Cetop nivå 2.

Fagbevis utstedes av KRM etter endt utdanning.

alt