Enkeltemner Fagtekniker Digitalisering og Automasjon

KRM/NKI kan nå tilby enkeltemner i utdanningen Fagtekniker Digitalisering og Automasjon. På den måten kan du over tid bygge deg opp kompetanse uten å melde deg opp som student på hele studiet.
Se for øvrig informasjon fra NOKUT

Bestått enkeltemne gir studiepoeng som dokumenteres med en karakterutskrift og kan godskrives ved senere opptak til Fagtekniker-utdanningen.
Ett enkeltemne består av et praktisk kurs på KRMs kurssenter på Geilo og teori med oppgaveløsning på nett. Det er en obligatorisk karaktergivende innsendingsoppgave per emne. 
Oversikt over emner, studiepoeng og priser:

 

Ved påmelding til enkeltemne må du dokumentere at du tilfredsstiller opptakskrav til utdanningen. Opptakskravene relevant fagbrev eller relevant høyere utdanning som for eksempel 2-årig teknisk fagskole. Du kan også søke opptak på grunnlag av realkompetanse som kan være annen relevant norsk eller utenlands utdanning eller relevant arbeidserfaring. Bruk skjema for realkompetansevurdering. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Hvis du har gjennomført noen av disse praktiske kursene hos oss tidligere og ønsker å komme i gang med utdanningen, ta kontakt med oss.

Påmelding til enkeltemne kan du gjøre i forbindelse med kurspåmelding, benytt beskjedfeltet til å skrive hva du ønsker.
Alternativt kan du sende en e-post til krm@krm.no eller ringe oss på telefon 67 90 40 00.