Prediktivt vedlikehold_1200_628_m.jpg

Prediktivt vedlikehold og digitalisering

Vedlikehold Industri 4.0 - Smart Maintenance

Slik kommer du i gang med digitalisering av prediktivt vedlikehold av roterende maskineri og hydraulisk utstyr!

Beskrivelse

Beskrivelse

Introduksjon til tilstandsovervåking

 • fra maskin til internet  (sensor til bruker)
 • definere målet
 • veien til målet
 • metoder
 • eksempler og gjennomgang av eksisterende løsninger

Hvordan skaffe status/tilstand på maskin (objekt)

 • Sensorer
 • Måleteknikk
 • Algoritmer
 • Signalkvalitet  (signalstøy, -oppløsning, -nøyaktighet, -oppdatering )

Definer område / maskiner som skal overvåkes

 • Lage et anleggs hierarki
 • Tegne opp anlegget på prosess/instrument diagram/tegning (P&ID)

Identifisere kritiske parametere, maskiner og maskinkomponenter

 • Eksempler på anlegg, maskiner og maskinkomponenter som vannkraftverk, automasjonssystemer, hydraulikksystemer, ventiler, lager, oljer mm.

Finne eksisterende måledata og vurdere tilleggsinstrumentering

 • Bestemme plassering av og type sensorer
 • Vurdere instrumentering med tanke på relasjoner

Tegne prosess/instrumentering inn i P&ID skjemaet 

 • Bruk standard symboler

Lage oversikt over sensorer - type, måleområdet og utgangssignal 

 • IO liste med sensor data

Lage oversikt over mulige relasjoner - relasjons tabell

 • Vurdere mulighet for å lage algoritmer mellom en eller fler relasjoner

Ulike metoder for dataoverføring til overordnet system

 • Aktuelle overordnede system: Cognite CDF, Grafana,  etc

Installasjon av sensorer

Sette opp og installere noder mot dataplattform

 • Opprette dataplattform - feks UPC UA

Evaluering av måledata under stresstest


Praktiske øvelser i grupper 

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell
Studenter på fagskolestudiet Fagtekniker Digitalisering og Automasjon og Fagtekniker Hydraulikk

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om vanlige sviktmekanismer på ulike maskiner
 • har kunnskap om hvordan man kan identifisere kritiske komponenter som bør overvåkes i et system
 • har kunnskap om filosofien og metoder for vedlikehold av maskiner
 • har kunnskap om sensorer og metoder for monitorering av tilstanden til maskiner
 • har kunnskap om hvordan innsamling, prosessering og presentasjon av data for å drive prediktivt vedlikehold kan gjøres
 • har kunnskap om hvordan data transporteres til overordnede styresystemer

Ferdigheter:

 • kan identifisere kritiske punkter i en maskinpark
 • kan tolke skjema og maskiner for å finne vitale komponenter
 • kan sette opp og anvende riktig metode for riktig og effektivt vedlikehold av maskiner
 • kan anvende riktig sensorer på riktig sted for å samle data for kontinuerlig monitorering
 • har ferdigheter for å kunne kartlegge avvik og foreslå forbedringer

Generell kompetanse:

 • har innsikt i metoder for prediktivt vedlikehold
 • har forståelse av filosofien knyttet til riktig vedlikehold av maskiner og maskinkomponenter
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som anvendes i bransjen
 • kan utføre arbeidet etter kundens behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans innen service 

 

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 15900,-

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.790,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker Hydraulikk
 • Fagtekniker Digitalisering og Automasjon
 • Kan tas som enkeltemne:
  ​​​​​​​Kurs + nettskole, 5 studiepoeng

 

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv