PVDigit_1024.jpg

Prediktivt vedlikehold og digitalisering

Vedlikehold Industri 4.0 - Smart Maintenance

Slik kommer du i gang med digitalisering av prediktivt vedlikehold av roterende maskineri og hydraulisk utstyr!

Beskrivelse

Beskrivelse

Fra sensor til bruker

HMS  

 • Ivareta helse, miljø og sikkerhet eller bedre dette på anlegg
 • Unngå forstyrrelser i eksisterende produksjon

Introduksjon til tilstandsovervåking

 • fra maskin til internet  (sensor til bruker)
 • definere målet
 • veien til målet
 • metoder
 • eksempler og gjennomgang av eksisterende løsninger

Hvordan skaffe status/tilstand på maskin (objekt)

 • Sensorer
 • Måleteknikk
 • Algoritmer
 • Signalkvalitet  (signalstøy, -oppløsning, -nøyaktighet, -oppdatering )

Samle og behandle data

 • Hvordan brukes automasjon til innhenting av data
 • Gjennomgang av typisk automasjonsystem
 • Automasjonsystem med digitale og analoge sensorer
 • Programerbar Logisk Styring (PLS) eller distrubuert kontrollsystem (DCS)
  • Alternativ: Mikrokontroller (Arduino), Mikroprosessor (Raspberry Pi)
 • Kommunikasjon til sentral datalagring
  • OPC UA, MQTT, Https, Modbus, SNMP

Ulike feltbus løsninger for sensor data

 • Hart, CAN, Modbus, Profibus, Profinet, etc
 • Trådløs instrumentering
 • Aktuelle system for tilstandsovervåking fra utstyrsleverandører (ventiler, amskiner mm)

Hvordan sette opp overvåking med nye sensorer

 • Ny selvstendig instrumentering og automasjon system
 • Ettermontering (retrofit) på eksisterende automasjonsystem 
 • Løsninger tillegsintrumentering: Tie-in, Clamp-on, Wireless

Tilstands/service status

 • Effektivitet kalkulasjon (virknigsgrad)
 • Deteksjon av mekanisk degradering
 • Kalkulasjon av neste service


Utforming av visuelt brukergrensesnitt  (Dashboard layouts)

 • Oppsett av grafisk grensesnitt for systemstatus
 • Mini trend, Parallelle tidsserier, Kompassirkel, etc
 • Alarmgrenser - endringsovervåking, dynamiske grenser, undertrykking av alarmer inaktiv

Vibrasjonsovervåking innføring

 • Sensor/Instrumentation

Elektrisk drivelinje  > Frekvensomformer - El.motor – Mekanisklast

 • Introduksjon til eletrisk drift av maskineri
 • Sensor/Instrumentation
 • Kritiske komponenter
 • Typiske kalkulasjoner for tilstand status
   

Måleteknikk (trykk, strømning, nivå, temperature, vibrasjon, energy, termografi, oljeanalysator mm)

Tilstandsovervåking i praksis (Condition monitoring)

Anlegget som skal overvåkes

 • etablere / lage et anleggshierarki 
 • identifisere kritiske parametere i systemet
 • identifisere kritisk komponenter
 • identifisere sammenhenger i systemet

Konstruere / tegne et overvåkingssystem

 • eksempler på konstruksjoner / tegninger
 • P&ID standarden
 • konstruere / tegne et system etter P&ID standarden
 • lage relasjonstabell
 • lage tabell over sensorer
  • måleområder
  • signaltype
 • lage algoritme 

Gruppeoppgaver med evaluering, skisse, verifisering av system. Gruppene jobber parallelt og legger frem sine løsninger i plenum. 

Metode

Metode

Definer område / maskiner som skal overvåkes

 • Lage et anleggs hierarki
 • Tegne opp anlegget på prosess/instrument diagram/tegning (P&ID)

Identifisere kritiske parametere, maskiner og maskinkomponenter

 • Pumpe, motor, gear/transmisjon, lager, hydraulikk, luft,  (ref. grafisk fremstilling av kritiske objekter i sirkel)

Finne eksisterende måledata og vurdere tilleggsinstrumentering

 • Bestemme plassering av og type sensorer
 • Vurdere instrumentering med tanke på relasjoner

Tegne prosess/instrumentering inn i P&ID skjemaet 

 • Bruk standar symboler

Lage oversikt over sensorer - type, måleområdet og utgangssignal 

 • IO liste med sensor data

Lage oversikt over mulige relasjoner - relasjons tabell

 • Vurdere mulighet for å lage algoritmer mellom en eller fler relasjoner

Ulike metoder for dataoverføring til overordnet system

 • Aktuelle overordnede system: Cognite CDF, Grafana,  etc

Installasjon av sensorer

Sette opp og installere noder mot dataplattform

 • Opprette dataplattform - feks UPC UA

Evaluering av måledata under stresstest

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell
Studenter på fagskolestudiet Fagtekniker Digitalisering og Automasjon og Fagtekniker Hydraulikk

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om vanlige sviktmekanismer på ulike maskiner
 • har kunnskap om hvordan man kan identifisere kritiske komponenter som bør overvåkes i et system
 • har kunnskap om filosofien og metoder for vedlikehold av maskiner
 • har kunnskap om sensorer og metoder for monitorering av tilstanden til maskiner
 • har kunnskap om hvordan innsamling, prosessering og presentasjon av data for å drive prediktivt vedlikehold kan gjøres
 • har kunnskap om hvordan data transporteres til overordnede styresystemer

Ferdigheter:

 • kan identifisere kritiske punkter i en maskinpark
 • kan tolke skjema og maskiner for å finne vitale komponenter
 • kan sette opp og anvende riktig metode for riktig og effektivt vedlikehold av maskiner
 • kan anvende riktig sensorer på riktig sted for å samle data for kontinuerlig monitorering
 • har ferdigheter for å kunne kartlegge avvik og foreslå forbedringer

Generell kompetanse:

 • har innsikt i metoder for prediktivt vedlikehold
 • har forståelse av filosofien knyttet til riktig vedlikehold av maskiner og maskinkomponenter
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som anvendes i bransjen
 • kan utføre arbeidet etter kundens behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans innen service 

 

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 15900,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.690,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker Hydraulikk
 • Fagtekniker Digitalisering og Automasjon

 

Bilder fra kurs